Om oss

Just den här historien börjar med Åke Högberg, ingenjören som skolar om sig till legitimerad psykolog och psykoterapeut, etablerar sitt utbildnings institut Symbolon AB och med säte i Göteborg under 1980-talet. Åke skapar den två-åriga "symbolutbildningen" och initierar senare filialer: i Jämshög i Blekinge, Mönsterås i Småland som idag är självständiga utbildningsplatser i Åke Högbergs anda. Den i Roslagen hade sin sista utbildningsvecka 2018.


Åke Högberg har skrivit  ett flertal böcker i ämnet:

  • Symboler, sagor och metaforer (1984)
  • Modet att leva (1989)
  • Det vilda i mannen (1992)
  • Sagan som livets spegel (1993)
  • En liten bok om konsten att vara pappa (1995)
  • Att utvecklas med symboler (1996)
  • Drottningen och döden (2005)Symbolon & Partners i Stockholm har vidareutvecklat Åke Högbergs grundutbilning och vänder sig till arbetsgivare som skapar utveckling utifrån ett interaktivt ledarkskap. Arbetsgivare som medvetet väljer att skapa förutsättningar för självständiga och trygga medarbetare. Goda förutsättningar för att skapa delaktighet och utrymme för att "olika" skapar en enhet. Arbetsgivare som förstår att den organisation som värnar om arbetsmiljö och företagskultur med individen i centrum, den hushåller med resurser och får bättre resultat. Att vara ekonomisk innebär att investera i humankapitalet som på långsikt minskar på kostnader.


Symbolon & Parners i Stockholm erbjuder en utbildning i Interaktivt Ledarskap med metoder som inbjuder alla att delta. Utbildarna Astrid, Elisabet och Karin - se nedan, arbetar i par under varje utbildningsvecka.

Utbildningen är processinriktad, den innehåller 7 etapper.


Varje etapp kopplas till olika viktiga områden för dig och din arbetsgrupp samt för god verksamhetsstyrning. Områden såsom visioner och mål, gemensamma värderingar, tydlig kommunikation och vi tränar på att ge "feedback" samt presentationsteknik och nya perspektiv på en verksamhetsberättelse ges. För att skapa effektiva team är en känsla av tillhörighet av stor vikt, liksom trygghet. Tillsammans skapar vi en miljö där deltagaren får känna tillit att utvecklas genom processen. Struktur är en viktig aspekt för varje etapp exempelvis in- och utcheckning, regelbunden uppföljning och reflekion enskilt och i grupp. Socialt samspel, en sannare självbild,  uppmärksamhet på förväntningar ger örutsättningar att se sin roll / funktion i arbetslaget. Laget behöver ha ett fungerande teamwork, uppdrag blir tydligt och  roligare, spelet effektivare och fler "bollar" skjuts i mål!


Låt dina medarbare bli bättre medspelare i det sammanhang och på den "plan" du/ni verkar! 
Förändringsledning i organisationen

När personalutveckling och ledarksap står på schemat erbjuder vi att medverka för interaktiva föreläsningar, seminarier och workshops på personaldagar. Teambildningsarbete behöver ibland coachning och handledning både enskilt och/eller i grupp och vi finns för att utgöra ett stöd.PARTNERS OCH UTBILDARE

Astrid Ståhlberg

Konsult/Utbildare


Bild- och kreativitetspedogik har blivit kännemärken för hennes verksamhet sedan mer än 30 år tillbaka. Astrid är verksam gränslöst inom personutveckling, entreprenörskap och livsfördjupning. Astrid har skrivit flera böcker tex "Astrid Ståhlberg med kriminella på PAULUSBÅTEN. En spännande och poetisk skildring av ledarskapet Astrid bjuder på. Photolangage är ett verktyg och Astrid arbetar obehindrat även utifrån franska och engelska. Resor till KongoBrassaville arrangeras med jämna mellanrum och Astrid är en god förebild i entreprenörskap, mod och rättvisa. Freden och fredskpande relationer är Astrid speciellt intresserad av.


Elisabet Martinsson

Konsult/Utbildare


Elisabet har varit chef och ledare där förändringsarbete stått i fokus. Kännetecken är nätverkande vilket gör  styrning och ledning lättare samt medför motiverade och engagerade medarbetare. Nätverkande och tydlighet tillsammans med ett stort intresse för utforskande med kreativitet. Att hitta finurliga budskap i det kreativa i syfte att syndliggöra det annars osynliga - utifrån olika teman. Teman som att tex studera viljan till förändring och om att synliggöra behov.
Karin Axzell Nymark

Konsult/Utbildare    


Business Control och sund tillväxt står i fokus för Karin. Att medverka utifrån viljan att låta individen stå i centrum i varje orginisationskultur möjliggör den förändring som skapar långsiktigt hållbara resultat. Resultat med förståelse för vad ekonomi- och verksamhetsstyrning kan ge när alla delar i en helhet uppmärksammans. Insikt om att varje kedja är inte starkae än sin svagaste länk - innebär att arbetsgivare faktiskt medvetet arbetar för att även de som inte håller på med ekonomi i sin profession ändå förstår mekanismerna om värdet att hushålla med resurserna... även sina egna.

Med 30års erfarenheter inom ekonomi, administration  och olika projekt samt att haft bredd i sina kontaktytor kan Karin bidra i förändringsledning.


Mona Österberg Symbolon Roslagen
Åke Högberg Grundare Symbolon

Åke Högberg & Mona Österberg

Gästföreläsare