UtBILDning till Symbolpedagog

KONSTEN ATT LEDA SIG SJÄLV OCH ANDRA : Bli Symbolpedagog genom att gå en kreativ ledarutBILDning sju (7) veckor under två(2) år

Med Astrid Ståhlberg Elisabet Martinsson Karin Axzell Nymark

UTBILDNINGENS ÖVERSIKT

UNDRAR DU - KOM OCH PROVA PÅ DELAR AV UTBILDNINGEN

Dela information, ge och ta feedback - sharing.

Empatisk Kommunikation och Ullmans metod

Utbildningen i Symbolpedagogik breddar arbetsfälten inom deltagarnas egna professioner, genom att nya metoder och insikter blir tillgängliga i yrkesutövningen, oavsett om det gäller ekonomistyrning, marknadsplanering eller personalansvar. Den holistiska och långsamma pedagogik vi använder, väcker energi och vilande kraftkällor, ger motståndskraft mot stress och förmåga att hitta nya lösningar, där konflikter annars skulle kunna uppstår.

 

Utbildningen är en inre styrketräning som ökar koncentrationsförmågan och lösningsfokus och dessutom ger en självkänsla på djupet

 

 

Symbolon är grekiska och betyder sätta samman, göra helt. Den helande kraften finns i människan, ett kroppens eget ekosystem med självläkande resurser. Symbolspråket är vårt omedvetna språk som genom kreativa metoder kan hjälpa oss att lära känna oss själva och vår innersta längtan. Symbolpedagogiken hjälper människan att möta sina egna inre bilder och därmed finna ledning och sammanhang. Genom symbolerna kan vi hitta redskap för att leva livet mera helt och i samklang med oss själva, att vara den jag är och bli den jag är ämnad till att vara.

 

Somliga säger: "Följer du dina drömmar, går du aldrig vilse!" Är det så?Symbolpedagogen säger använd drrömmen som en naturlig vägvisare. Den tillsammans med färg och form, visualisering och bild, musik, dans, rit, myter och berättelser utgör de uttrycksfulla arbetsredskap att utforska symbolvärlden med.

 

Symbolpedagogen använder symboliska uttryckssätt för att hjälpa människor att växa och utvecklas. För många handlar det om en längtan att återerövra de kreativa språken och att få hjälp med att leva helt med hela sig. Symbolpedagogen jobbar med människors egen utvecklingsprocess och kan verka för alla åldrar och i en mångfald av verksamheter.

Under utbildningen får deltagaren ta del av olika teorier och genom övning och reflektion tillämpa metoderna.. Det ges gott om utrymme till personlig upplevelse och reflektion för att skapa egen erfarenhet, så att deltagaren kan bli förtrogen med symbolvärlden och den process som delagararen själv ska arbeta med andra i. Processen är viktig. Samtalet och tiden är central. Under hela utbildningstiden är ett övergripande inslag det utvecklande samtalet; vi tror att varje människa själv vet bäst i fråga om sin situation och vad hon behöver för att utvecklas. Ett arbete med perspektiv på helheten.

 

Vad vi behöver är ett bra bemötande, ett aktivt lyssnande, stödja processen utan att styra, en medmänniska som är medveten om sin egen process, är närvarande och fullständigt äkta, grunden för ett gott mentorskap. Vi lär oss genom individuellt och kollektivt symbolarbete, att processa och pedagogiskt handleda detta helhetsarbete. Du kanske undrar vilken målgrupp utbildingen riktar sig till?

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att leda dig själv och andra. Detta blir ett unikt perspektiv på ledarskap och du blir diplomerad symbolpedagog. Vi arbetar med människors utveckling och med individer som vill lära känna sina inre resurser och möjligheter. Utbildning har relevans för dig som jobbar med människor i olika företag/verksamheter såsom vård, skola, omsorg, fritidssektorn, föreningar samt handledning för resurser inom avdelningen för personaladministration samt i organisations- och kompetensutvecklingsarbete. Du kan även se denna kurs som en rehabiliteringsåtgärd, en väg till nya medvetna val för yrkeslivet.

 

Vi vill att människor med olika erfarenheter och bakgrundskunskaper från olika branscher med olika ”språk” får mötas och berika varandra på utbildningen. Varje vecka inkluderar olika steg där olika aspekter berör vägen till en den inre styrkan.

 

Stegen blir olika etapper som inkluderar olika verktyg du behöver på en modern och hälsosam arbetsplats. Du får varje vecka träna på att lyssna aktivt, tala inför grupp, ta och ge feedback. Dessutom får du identifiera viktiga värderingar och samsas om dem, identifera sätt att formulera gruppens spelregler, träna på empatisk kommunikation även kallad giraffspråket eller Non-Violent Communication (NCV) etc.

 

Symbolon Stockholm kompletterar Symbolons traditionella Symbolpedagogutbildning med perspektiv bidra till att förbättra, förvalta, förädla värden i företaget, i den organisation du verkar. Värden som skapar långsiktigt hållbara och lönsamma resultat. Oerhört värdefullt för verksamhetsstyrningen.

 

Förankra dig och budskap i ditt sammanhang genom kreativitet och symbolarbete som metod!

 

  1. Sagor & Berättande - gemensamma värderingar & spelregler
  2. Drömmar - nya perspektiv på visioner
  3. Bild - visualisera mål och delmål
  4. Symboldrama - empatisk kommunikation och feedback
  5. Fördjupning i bild - inre ledarskap och drivkrafter i fokus
  6. Redovisning av fördjupningsarbeten - bokslut och verksamhetsberättelsens betydelse för handlingsplan för den nya riktningen
  7. Myt & Ritual - vikten av goda avslut tystnaden,: att fira och att ha ceremonier

 

 

Schema och fakta:

Det är sju veckors internat med övernattning på Skeviks gård, gångavstånd till Långsunda Gård. Internat är obligatoriskt.

 

 

Start: v42 sö 15/10, v8, v20, v33, v47, v11, v20

Pris: 69,3 tkr kursavgift inkl lunch och fika (boende och halvpension tillkommer)

Schema: Söndag-Torsdag. Start sö kl 15:00-20:00. Måndag - Torsdag ca kl 09:00-18:00 (kl 15:00 avslut på torsdagen)

Längd: 280 (70tim självstudier) 7veckor/etapper under två år

Kursstart med minst sex (6) kursdeltagare anmälda.

Upptäck vikten av att fira och skapa traditioner

 

UTBILDARE

 

Symbolons erfarna utbildare handleder dig på ett professionellt sätt och skapar ett rum i trygghet och tillit för att kunna mötas på alla plan.

TA KONTAKT

 

Adress: Box 100 Värmdö

Email: info@symbolon.nu

Telefon: +46 708 353 924

UNGERFÄRLIGA TIDER

 

Måndag-Fredag: 09:00 - 17:00

Lördag: 11:00 - 15:00

Söndag: 15:00 - 17:00

© Copyright. All Rights Reserved.