Utbildning Interaktivt Ledarskap

INTERAKTIVT LEDARSKAP

KONSTEN ATT LEDA SIG SJÄLV OCH ANDRA

Bli Symbolpedagog, gå en kreativ ledarutBILDning sju (7) veckor under ett (1) år

Med Astrid Ståhlberg Elisabet Martinsson Karin Axzell Nymark

UTBILDNINGENS ÖVERSIKT

UNDRAR DU - KOM OCH PROVA PÅ DELAR AV UTBILDNINGEN

Dela information, ge och ta feedback - sharing.


Med Symbolon.nu

Empatisk Kommunikation och Ullmans metod


Med Symbolon.nu

Utbildningen i Symbolpedagogik breddar arbetsfälten inom deltagarnas egna professioner, genom att nya metoder och insikter blir tillgängliga i yrkesutövningen, oavsett om det gäller ekonomistyrning, marknadsplanering eller personalansvar. Den holistiska och långsamma pedagogik vi använder, väcker energi och vilande kraftkällor, ger motståndskraft mot stress och förmåga att hitta nya lösningar, där konflikter annars skulle kunna uppstå.


Utbildningen är en inre styrketräning som ökar koncentrationsförmågan och lösningsfokus och dessutom ger en självkänsla på djupetSymbolon är grekiska och betyder sätta samman, göra helt. Den helande kraften finns i människan, ett kroppens eget ekosystem med självläkande resurser. Symbolspråket är vårt omedvetna språk som genom kreativa metoder kan hjälpa oss att lära känna oss själva och vår innersta längtan. Symbolpedagogiken hjälper människan att möta sina egna inre bilder och därmed finna ledning och sammanhang. Genom symbolerna kan vi hitta redskap för att leva livet mera helt och i samklang med oss själva, att vara den jag är och bli den jag är ämnad till att vara.


Somliga säger: "Följer du dina drömmar, går du aldrig vilse!" Är det så?Symbolpedagogen säger använd drömmen som en naturlig vägvisare. Den tillsammans med färg och form, visualisering och bild, musik, dans, rit, myter och berättelser utgör de uttrycksfulla arbetsredskap att utforska symbolvärlden med.


Symbolpedagogen använder symboliska uttryckssätt för att hjälpa människor att växa och utvecklas. För många handlar det om en längtan att återerövra de kreativa språken och att få hjälp med att leva helt med hela sig. Symbolpedagogen jobbar med människors egen utvecklingsprocess och kan verka för alla åldrar och i en mångfald av verksamheter. 

 

Under utbildningen får deltagaren ta del av olika teorier och genom övning och reflektion tillämpa metoderna. Det ges gott om utrymme till personlig upplevelse och reflektion för att skapa egen erfarenhet, så att deltagaren kan bli förtrogen med symbolvärlden och den process som delagararen själv ska arbeta med andra i. Processen är viktig. Samtalet och tiden är central. Under hela utbildningstiden är ett övergripande inslag det utvecklande samtalet; vi tror att varje människa själv vet bäst i fråga om sin situation och vad hon behöver för att utvecklas. Ett arbete med perspektiv på helheten.


Vad vi behöver är ett bra bemötande, ett aktivt lyssnande, stödja processen utan att styra, en medmänniska som är medveten om sin egen process, är närvarande och fullständigt äkta, grunden för ett gott mentorskap. Vi lär oss genom individuellt och kollektivt symbolarbete, att processa och pedagogiskt handleda detta helhetsarbete. Du kanske undrar vilken målgrupp utbildingen riktar sig till?

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att leda dig själv och andra. Detta blir ett unikt perspektiv på ledarskap och du blir diplomerad symbolpedagog. Vi arbetar med människors utveckling och med individer som vill lära känna sina inre resurser och möjligheter. Utbildning har relevans för dig som jobbar med människor i olika företag/verksamheter såsom vård, skola, omsorg, fritidssektorn, föreningar samt handledning för resurser inom avdelningen för personaladministration samt i organisations- och kompetensutvecklingsarbete. Du kan även se denna kurs som en rehabiliteringsåtgärd, en väg till nya medvetna val för yrkeslivet.


Vi vill att människor med olika erfarenheter och bakgrundskunskaper från olika branscher med olika ”språk” får mötas och berika varandra på utbildningen. Varje vecka inkluderar olika steg där olika aspekter berör vägen till en den inre styrkan.


Stegen blir olika etapper som inkluderar olika verktyg du behöver på en modern och hälsosam arbetsplats. Du får varje vecka träna på att lyssna aktivt, tala inför grupp, ta och ge feedback. Dessutom får du identifiera viktiga värderingar och samsas om dem, identifera sätt att formulera gruppens spelregler, träna på empatisk kommunikation även kallad giraffspråket eller Non-Violent Communication (NCV) etc.


Symbolon Stockholm kompletterar  Symbolons traditionella Symbolpedagogutbildning med perspektiv bidra till att förbättra, förvalta, förädla värden i företaget, i den organisation du verkar. Värden som skapar långsiktigt hållbara och lönsamma resultat. Oerhört värdefullt för verksamhetsstyrningen.


Förankra dig och ditt budskap i det sammanhang du verkar genom det kreativita symbolspråket som metod! Måla, teckna, skriva, berätta med olika tekniker och material utan att behöva "kunna"...


  1. Drömmar - nya perspektiv på visioner
  2. Sagor & Berättande - gemensamma värderingar & spelregler
  3. Bild med bla photolangage - visualisera mål och delmål
  4. Symboler i relationer - gestaltning, empatisk kommunikation och feedback
  5. Fördjupning i bild - fördjupning av meditation,  inre ledarskap och drivkrafter i fokus
  6. Redovisning av fördjupningsarbeten - bokslut och verksamhetsberättelsens betydelse för handlingsplan och den nya riktningen
  7. Myt & Ritual - vikten av goda avslut, tystnad, att fira och att ha ceremonier


Uppföljning en dag ett halvår efter avslut - bestäms av gruppen tillsammans.Schema och fakta

Start: ht 2019

Var: Värmdö, Gustavsberg

När: Lördag 11:00 - 18:00 & Söndag kl 09:00-18:00 samt Måndag - Onsdag kl 08:30-17:30

Längd: 280 (70tim självstudier) 7veckor/etapper under ettt år

Pris: 26 tkr (ex moms) kursavgift/vecka inkl lunch och fika

Kursstart med minst sex (8) kursdeltagare anmälda.

Upptäck vikten av att fira och skapa traditioner


Med Symbolon.nu

UTBILDARE


Symbolons erfarna utbildare handleder dig på ett professionellt sätt och skapar ett rum i trygghet och tillit för att kunna mötas på alla plan.

TA KONTAKT


Adress: Odelbergs Väg 11

134 40 Gustavsberg

Email: info@symbolon.nu

Telefon: +46 708 353 924

UNGERFÄRLIGA TIDER


Måndag-Fredag: 10:00 - 16:00 

Lördag:                 stängt

Söndag:                stängt

© Copyright. All Rights Reserved.