Om oss

VÅR HISTORIA

Skapa föreställa meditera och gå från logos in i mytos. Genom kreativitet, ökar balans mellan höger och vänster hjärnhalva. Leka och leda, när orden tar slut - förenklar kommunikationen.

Symbol- och kreativitetspedagogik utvecklar för förändra, förvalta och förädla! Vi vill bidra till att skapa fokus på medvetenhet för sund tillväxt.

 

Filialen Symbolon Stockholm - föds "under kastanjen" 2017 i Gamla Stan. Vi vill tillhandahålla - en plats för utBILDning och utveckling och tar över efter Mona Österbergs "Symbolon Roslagen". Mona Österberg avslutar sin sista utbildning sommaren 2018. Åke Högberg är ingenjören som skolar om sig till legitimerad psykolog och psykoterapeut, etablerar sitt utbildnings institut Symbolon AB och har sitt säte i Göteborg. Åke skapar den två-åriga "symbolutbildningen" och initierar olika filialer: i Blekinge, Jämshög, Mönsterås och i Roslagen - som idag är självständiga utbildningsplatser i Åke Högbergs anda.

 

Åke Högberg har skrivit följande böcker:

  • Symboler, sagor och metaforer (1984)
  • Modet att leva (1989)
  • Det vilda i mannen (1992)
  • Sagan som livets spegel (1993)
  • En liten bok om konsten att vara pappa (1995)
  • Att utvecklas med symboler (1996)
  • Drottningen och döden (2005)

 

I utbildningen finns en hel rad intressant litteratur. Åke Högbergs bok om symbolpedagogikens grunder "Symboler, sagor och metaforer" är obligatorisk.

Att leda sig själv och andra kräver sin tid för bra resultat. Förändringar tar tid och nya insikter behöver ges utrymme i vardagen för träning. Det finns ingen "Quick fix". Processer för förändring till god och sund tillväxt får ta tid, därför väljer vi att fortsätta erbjuda denna utbildning under två års tid. Du får "läxor" mellan gångerna för att skapa varaktiga resultat. Vi på Symbolon Stockholm lägger till olika element i den gamla utbildningen för att än mer rikta den mot behoven som finns i alla organisationer, stora som små. Vi vill förtydliga att resultat förbättras och underlättas för företag/organisationer som väljer att satsa på en sund och varaktigt hållbar tillväxt just genom sina modiga medarbetare. Modig och nöjd blir det lättare att fokusera på sin uppgift/uppdrag.

 

Vi kopplar varje etapp till olika viktiga områden för dig i din arbetsgrupp och för verksamhetsstyrningen. Områden såsom visioner och mål, gemensamma värderingar, kommunikation med fokus på metoder kopplat till "non violence Communication - NVC" och "feedback", presentationsteknik och nya perspektiv på en verksamhetsberättelse, viktigen av regelbunden uppföljning och socialt samspel, skapa en sannare självbild för skapa förutsättningar att se sin roll / funktion - "teamwork". Jämför viktigen att se sin roll på fotbollsplanen!

 

Bli en bättre medspelare i det sammanhang och på den "plan" du verkar!

 

 

 

 

 

 

 

Tre symbolpedagoger som arbetar som utbildare. Vi är konsulter, handledare, coacher, pedagoger, samtalsterapeuter, workshopledare och föreläsare har nu efter flera års enskilt arbete gått ihop för att samordna våra insatser. Vi har i våra yrkesroller samt i våra funktioner som pedagoger och terapeuter mycket ofta arbetat med personer som behövt stöd och hjälp att hantera en dåligt fungerande arbetssituation, en dålig arbetsmiljö, med brister i ledning och styrning, dåligt fungerande regler och rutiner som skapat stress, arbetskulturer som inte klarar att kommunicera med medarbetare på ett bra sätt osv.

 

Vi har lång erfarenhet av hur få medarbetare tillbaka i arbetslivet som fungerande individer, av att stötta ledningsgrupper och chefer att göra uppdrag tydliga, regler och rutiner begripliga och att kommunicera tydligt.

 

Vi vill i samarbete med samhälle, företag och medarbetare skapa tillfällen med möjlighet att forma och upprätthålla en god arbetsmiljö och därmed förebygga utmattning och psykosocial ohälsa och hög sjukfrånvaro. Forma en arbetsmiljö som personal och ledning känner sig nöjda och stolta med.

 

Modiga och glada medarbetare skapar bra resultat tillsammans.

 

”Friskvård på väg” resulterar i positiva effekter på den verksamhet och det uppdrag som arbetsplatsen syftar till. Det må vara i en församling, i en skola, i ett bostadshus, på ett verkstadsgolv, på ett kontor eller i en butik. På alla arbetsplatser till glädje för kunder, medlemmar och medborgare.

Vi har verksamhet i Stockholmsområdet och dess närhet.

 

Vi erbjuder att medverka vid föreläsningar, personaldagar, teambildningsarbete, vidare att ge coachning och handledning till enskilda och grupper.

 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal och vi diskuterar ett utkast till en offert.

 

VÅRA UTBILDARE

Elisabet Martinsson

Utbildare

Karin Axzell Nymark

Utbildare

Åke Högberg & Mona Österberg

Gästföreläsare

Astrid Ståhlberg

Utbildare

UTBILDARE

 

Symbolons erfarna utbildare handleder dig på ett professionellt sätt och skapar ett rum i trygghet och tillit för att kunna mötas på alla plan.

TA KONTAKT

 

Adress: Box 100 Värmdö

Email: info@symbolon.nu

Telefon: +46 708 353 924

UNGERFÄRLIGA TIDER

 

Måndag-Fredag: 09:00 - 17:00

Lördag: 11:00 - 15:00

Söndag: 15:00 - 17:00

© Copyright. All Rights Reserved.